Ochrana osobních údajů

Vážíme si důvěry našich zákazníků, proto vaše data, která nám poskytnete při nákupu, maximálně chráníme.


Nakládání s daty

Osobní data zákazníků jsou shromažďována výhradně za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb. Bc. Renata Štaudová, Dašická 1757, 530 03 Pardubice, IČO 15010694, DIČ CZ6751310544 (dále jen „společnost“), jako správce a zpracovatel osobních údajů se svěřenými daty nakládá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., je registrovaným správcem osobních údajů a tato užívá výhradně pro vlastní potřebu a v žádné podobě neposkytuje třetím osobám. (Jedinou výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném k bezproblémovému doručení jejich objednávky.)

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu zákazníka společnost nakládá s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, jaký připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití v celém svém rozsahu. Společnost je ve smyslu § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů oprávněna coby správce osobních dat použít jméno, příjmení a adresu zákazníka za účelem nabídky svých služeb. Tyto osobní údaje lze na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat, a to ani v souvislosti s vlastní podnikatelskou činností.

Zákazník dává souhlas s tím, že údaje o jeho osobě budou dále zpracovávány, již při registraci.

Poskytování dat třetím osobám

Svěřené osobní údaje jsou důvěrné a v žádném případě nejsou poskytovány dalším subjektům. (S výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, tj. banky či úvěrové společnosti, vždy však výhradně v rámci konkrétní platby a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.)

Společnost poskytuje důvěryhodným třetím stranám a veřejnosti pouze souhrnné statistické informace o zákaznících a společnosti. Tyto statistiky však nikdy neobsahují žádnou informaci, jejímž prostřednictvím by mohli být identifikováni jednotliví zákazníci.