Soudní překlady

Úředně ověřený překlad (tedy překlad s tzv. „kulatým razítkem“) vyhotovuje soudní překladatel/tlumočník zejména pro potřeby úřadů, státních institucí, soudů, firem v obchodním styku apod.


3 nedělitelné součásti úředního překladu

 • originální doklad, popřípadě jeho úředně ověřená kopie (zajištěná notářem, městským úřadem nebo na Czech Pointu)
 • vlastní překlad v požadovaném jazyce
 • doložka soudního překladatele/tlumočníka s kulatým soudním razítkem, která stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiloženého dokumentu

Tip pro vás!

Vzhledem k tomu, že všechny dokumenty ověřených překladů jsou zapečetěny (tedy včetně originální předlohy) a nelze je od sebe oddělit, doporučujeme nechat si vyhotovit úředně ověřenou fotokopii dokumentu ještě před objednáním překladu.

Tip pro vás!

Jak si opatřit úředně ověřený překlad co nejrychleji? Dokument můžete naskenovat a poslat nám e-mailem, originál (úředně ověřenou kopii) nám pak předáte dodatečně.

Naše služby pro vaše potřeby

Ověřený překlad je možné vyhotovit prakticky k jakémukoliv typu originálního dokumentu, případně k jeho úředně ověřené kopii. Nejčastěji se však ověřují následující dokumenty:

 • vysvědčení, diplomy, certifikáty
 • rodné listy, úmrtní listy
 • oddací listy, rozvodové rozsudky
 • listiny dědických řízení, závěti
 • plné moci, čestná prohlášení
 • soudní rozsudky, notářské zápisy
 • výpisy z rejstříku trestů, potvrzení o bezdlužnosti
 • koncesní listiny, živnostenské listy, výpisy z obchodních rejstříků
 • pracovní smlouvy, potvrzení o studiu
 • zakladatelské smlouvy, společenské smlouvy

Vedle úředně ověřených (oficiálních) překladů pro vás dále zajistíme:

 • úředně ověřenou fotokopii originálního dokumentu – stačí, když nám dodáte originál dokumentu, který vám poté vrátíme
 • soudní tlumočení při notářském zápisu, při svatebním obřadu apod., viz sekce Tlumočení
 • kopie úředně ověřeného překladu dokumentu – pokud potřebujete úředně ověřený překlad ve více vyhotoveních, stačí nám dodat úředně ověřené fotokopie originálu v požadovaném počtu překladů (příklad: pro 3 kopie ověřeného překladu potřebujeme 3 ověřené fotokopie originálního dokladu)
Stáhnout kompletní ceník »
Zobrazit ceník »

Ceník úředně ověřených překladů

Minimální fakturační množství je 1 normostrana (NS), tj. 1800 znaků včetně mezer.

Sazby jsou uvedeny bez DPH 21%.

Překlady z cizího jazyka do českého jazyka

Kategorie 1

angličtina, francouzština, italština, maďarština, němčina, polština, ruština, slovenština, španělština, ukrajinština

Cena za 1NS
bez DPH 21%
450 Kč

Kategorie 2

bosenština, bulharština, dánština, estonština, finština, holandština, chorvatština, litevština, lotyšština, makedonština, norština, portugalština, rumunština, slovinština, srbština, švédština

Cena za 1NS
bez DPH 21%
590 Kč

Kategorie 3

arabština, vietnamština

Cena za 1NS
bez DPH 21%
650 Kč

Kategorie 4

japonština

Cena za 1 FYZICKOU STRANU
bez DPH 21%
1.100-1.500 Kč

Překlady z českého jazyka do cizího jazyka

Kategorie 1

angličtina, francouzština, italština, maďarština, němčina, polština, ruština, slovenština, španělština, ukrajinština

Cena za 1NS
bez DPH 21%
490 Kč

Kategorie 2

bosenština, bulharština, dánština, estonština, finština, holandština, chorvatština, litevština, lotyšština, makedonština, norština, portugalština, rumunština, slovinština, srbština, švédština

Cena za 1NS
bez DPH 21%
590 Kč

Kategorie 3

arabština, vietnamština

Cena za 1NS
bez DPH 21%
650 Kč

Kategorie 4

japonština

Cena za 1 FYZICKOU STRANU
bez DPH 21%
1.100-1.500 Kč

Ceny souvisejících služeb

Kopie úředně ověřeného dokumentu – kategorie 1-3:  130-200 Kč / 1 NS

Kopie úředně ověřeného překladu – kategorie 4: Dle dohody

Poštovné, poplatky

 • v případě zaslání zhotovené složky soudního překladu doporučenou poštou v České republice účtujeme 50
 • v případě zaslání zhotovené složky soudního překladu na dobírku v České republice účtujeme 90
 • v případě zaslání zhotovené složky soudního překladu na dobírku do zahraničí účtujeme sazby dle platného sazebníku dopravce
 • v případě úhrady soudního překladu ze zahraničního bankovního účtu, účtujeme jednorázový poplatek 350 Kč k ceně překladu

Poptávka překladu

Chcete znát cenu překladu předem? Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete spolu s kontaktem na vás zaslat svůj text určený k překladu a my vám obratem zpracujeme nezávaznou kalkulaci.

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Pro odeslání formuláře vyplňte prosím do následujícícho políčka kód s983